Publications

2020
דודו רוטמן. 2020. “מיהו 'חבר' ומיהו 'אדם'? דינמיקה של משמעויות במחזור סיפורים ובמקבילותיו.” In מסורת חיה : ל"ב עיונים ועיון מוגשים בהוקרה לפרופסור חיה בר-יצחק. Publisher's Version תקציר
קובץ הסיפורים והעיונים מסורת חיה מוגש לפרופ' חיה בר-יצחק בהערכה רבה לתרומתה מרובת הפנים לחקר הפולקלור, האתנוגרפיה והספרות. כרך דו-לשוני זה כולל שלושים ושלושה פרקים הנפתחים בהצגתם של סיפורים ומבעים עממיים ונמשכים בדיונים המוקדשים להם, אשר נכתבו על ידי חוקרי פולקלור מהבכירים בארץ ובעולם. הסיפורים מייצגים את הפולקלור היהודי מהעת העתיקה ועד ימינו, ומגוון רחב ועשיר של נושאים וסוגות עממיות, ובהם מעשיות, אגדות, נובלות, אנקדוטות, סיפורים אישיים, מכתבים, בדיחות ואף בגדים, מתכונים וסוגות עממיות מן התרבות הדיגיטלית. הטקסטים מייצגים קבוצות יהודיות וישראליות בעלות שפות שונות, ובחירתם כמו גם דרכי הדיון המגוונות בהם מעידות על התפניות המסעירות שחקר הפולקלור עבר ועובר בימים אלו תוך דיאלוג עם תחומי מחקר משיקים כלימודי תרבות, תקשורת, היסטוריה ופסיכולוגיה. - כריכה אחורית
2019
The stories here come from twenty-six different ethnic communities, according to the IFA classification. There are twenty-two Jewish communities: Afghanistan (2 stories), Belarus (2), Bulgaria (1), Ethiopia (1), Georgia (1), Germany (1), Greece (1), India (1), Iran (2), Iraq (3), Iraqi Kurdistan (1), Israel (2), Israel, Ashkenazi (3), Israel, Sephardi (2), Lithuania (1), Morocco (7), Poland (6), Romania (2), Tunisia (2), Yemen (2), and Yugoslavia, Sephardi (1). There are also four non-Jewish groups: Bedouin (2), Druze (2), Muslim Arab (4), and Christian Arab (1).
1976- Rotman, David. 2019. “Sexuality and communal space in stories about the marriage of men and she-demons.” Monsters and Monstrosity in Jewish History.
2018
David Rotman. 2018. “Textual Animals Turned into Narrative Fantasies: The Imaginative Middle Ages.” Interfaces: A Journal of Medieval European Literatures, 5, Pp. 65–77. Publisher's Version
2016
"ספרו של דוד רוטמן פותח לפנינו צוהר לעולם הפנטסיה והדמיון של התרבות היהודית באשכנז בתקופת ימי הביניים. בניגוד לדימויה של תרבות זו כתרבות של "גטו" מנותק ומסוגר, ספר זה מצביע באופן חדשני, על קשרים ענפים בתחום התרבות העממית, האגדות, המיתוסים והאמונות העממיות בין הקהילות היהודיות באשכנז של ימי הביניים לבין חברת הרוב הנוצרית. לממצאים המתגלים בספר זה - המתבססים על כתבי יד ודפוסים עתיקים - השלכות רבות חשיבות על הבנת התרבות היהודית של התקופה. המחבר מוכיח שספרות " המופלא" (המירביליה) בקהילות היהודיות של ימי הביניים לא היה ספרות בידורית בלבד. היה זה ערוץ שיח מרכזי של חברה המצויה במתח מתמיד עם קיומה כחברת מיעוט בתוך חברת הרוב הנוצרי, והמתמודדת בעת ובעונה אחת עם מורשת עבר כבדה ומורכבת שיש להתאימה למציאות חדשה. מן העיון המעמיק ורב-הרבדים בעולם הסיפורים העשיר הנחשף בספר, עולה שספרות המופלא היהודי ביטאה, במישור העממי, החברתי והקהילתי את חיבוטי הזהות, את גבולות הקיום הדתי ואת ההתמודדות עם חיי היום-יום.
2015
1976- רוטמן, דוד. 2015. “"כך נבראתי" : נשים ומגדר בסיפורי הרב יוסף חיים מבגדד.” דמתה לתמר; מחקרים לכבודה של תמר אלכסנדר.
2014
1976- Rotman, David. 2014. “Monsters, metamorphosis, and intra-community conflict in the tales of Rabbi Judah the Pious.” Jüdische Kultur in den SchUM-Städten.
1976- רוטמן, דוד. 2014. “השגרירה : עליזה שנהר ותרומתה לחקר הפולקלור היהודי והישראלי.” פולקלור ואידיאולוגיה.
David Rotman. 2014. “Medieval Folktales, Modern Problems, and a Gifted Preacher: The Case of Rabbi Joseph Hayyim and the ‘Tale of a Fox that Left his Heart at Home’.” In Medieval and Early Modern Performance in the Eastern Mediterranean, Pp. 77-88. Turnhout: Brepols. Publisher's Version Abstract
This book brings to life an impressively broad array of performances in the Eastern Mediterranean. It covers many traditional types of performance, including singers, dancers, storytellers, street performers, clowns, preachers, shadow-puppeteers, fireworks displays, and semi-theatrical performances in folk and other celebrations. It explores performance of the secular as well as of the sacred in its many forms, including Sunni, Shiite, Sufi, and Alevi Muslims; Sephardic Jews and those in the Holy Land; and Armenian, Greek, and European Catholic Christians. The book focuses on the Medieval and Early Modern periods, including the Early Ottoman. Some papers reach backward into Late Antiquity, while others demonstrate continuity with the modern Eastern Mediterranean world.The articles discuss evidence for performers and performance coming from archival sources, architectural and manuscript images, musical notation, historical and ethnographic accounts, literary works, and oral tradition. Across the broad range of issues, chronology, and geography, certain fundamental topics are central: concepts of drama and theatricality; varied definitions of ‘performance’ and related terms; the sacred and the profane, and their frequent intersection; and complex relations between oral and written traditions.
2013
1976- Rotman, David. 2013. “At the limits of reality : the marvelous in Medieval Ashkenazi Hebrew folktales.” Jewish Studies Quarterly.
2012
1976- רוטמן, דוד. 2012. “משפט השמים בסיפורי עם עבריים מימי-הביניים.” זמנים; רבעון להיסטוריה. Abstract
"בעת העתיקה ובימי-הביניים, במקרים של חשד למעשה פשע ללא עדים, נהגו באירופה לעתים להעמיד את החשודים ל"משפט האל" באמצעות מבחן ("אוֹרְדָלְיוּם"), במים או במכוות אש, על סמך ההנחה, כי האל יתערב ויסמן בבירור אם החשוד אשם או חף מפשע. האם גם יהודים באירופה נקטו שיטה זו להוכחת חפות או אשמה? דודו רוטמן מראה, כי גם אם היהודים נמנעו מלערוך טקסים כאלה הלכה למעשה, הם לא נרתעו מלכלול הצעות למבחנים שכאלה - לרבות באמצעים מוזרים או בלתי-אפשריים במציאות באירופה דאז - בסיפורי עם על פרשות ניאוף, כישוף וקניבליות."
2007
1976- רוטמן, דוד. 2007. “נפלאים מעשיך לרב יוסף חיים מבגדאד : הקובץ והקשריו הספרותיים וההיסטוריים.” פעמים; רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח.